Przysłówek - język francuski

Przysłówek - l'Adverbe

Przysłówek - część mowy określająca cechy, czynności i stanów. Określa on czasownik, przymiotnik, inny przysłówek lub rzeczownik.

Forma regularna przysłówka Forma nieregularna przysłówka pozycja przysłówka w zdaniu stopniowanie przysłówka

 

Tworzenie przysłówka - język francuski

Forma regularna przysłówka w języku francuskim

Przysłówki w języku francuskim zazwyczaj tworzy się dodając do przymiotnika w rodzaju żeńskim końcówkę –ment.

przymiotnik rodzaj żeński przyslówek

forte

(silna)

fortement

(silnie)

terrible

(okropna)

terriblement

(okropnie)

 

Jeśli przymiotnik ma taką samą formę dla obydwu rodzajów, to tworzenie przysłówka jest jeszcze łatwiejsze: tworzy się go właśnie od tej uniwersalnej formy.

 

Forma nieregularna przysłówka - język francuski

Jeśli przymiotnik kończy się na samogłoskę –u, -i, -é przysłówek tworzy się od rodzaju męskiego tego przymiotnika dodając końcówkę –ment.

f. męska przymiotnika f. żeńska przymiotnika przysłówek

joli

(wesoły)

jolie

(wesoła)

joliment

(wesoło)

absolu

(absolutny)

absolue

(absolutna)

absolument

(absolutnie)

aisé

(wygodny)

aisée

(wygodna)

aisément

(wygodnie)

Gdy przymiotnik kończy się na końcówki –ant i –ent, to przysłówek tworzy się za pomocą koncówek –amment, -emment:najpierw odcinamy koncówkę przymiotnika, a potem dodajemy właściwą końcówkę przysłówka

przymiotnik przysłówek

violent

(gwałtowny)

violemment

(gwałtownie)

élégant

(elegancki)

élégamment

(elegancko)

 

Przysłówki francuskie tworzone w sposób nieregularny

przymiotnik przysłówek

gentil

(delikatny)

gentiment

(delikatnie)

bon

(dobry)

bien

(dobrze)

bref

(krótki)

brièvement

(krótko)

précise

(precyzyjny)

précisément

(precyzyjnie)

meilleur

(lepszy)

mieux

(lepiej)

mauvais

(zły)

mal

(źle)

Pozycja przysłówka w zdaniu w języku francuskim

1) Przysłówek określający czasownik w czasie prostym stoi po tym czasowniku.

Il partira demain. On wyjeżdża jutro.

2) Przysłówek w języku francuskim określający czasownik w czasie złożonym stoi pomiędzy czasownikiem posiłkowym a imiesłowem czasu przeszłego.

J'ai déjà lu ce livre. Czytałem już tę książkę.

3) Gdy przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek to stoi przed tym przymiotnikiem (przysłówkiem).

Tu conduis trop vite. Zbyt szybko jedziesz.

Stopniowanie przysłówka w języku francuskim

Tak jak język polski język francuski posiada trzy stopnie przysłówka: stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy. W języku francuskim przysłówek stopniuje się podobnie jak w przymiotnik. (porównaj - stopniowanie przymiotnika w języku francuskim)

Stopniowanie przysłówka wyrażającego wyższość

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
przysłówek plus + przysłówek + que le plus + przysłówek
Claude court vite Claude court plus vite que Jean. Claude court le plus vite de tous.
Claude szybko biega Claude biega szybciej od Jeana. Claude biega najszybciej ze wszystkich.

Stopniowanie przysłówka wyrażającego niższość

Język francuski odróżnia się od języka polskiego występowaniem specyficznej formy gramatycznej. Do określenie stosunku wyrażającego niższość używamy przysłówka moins. Przyjrzyj się przykładowi - w języku polskim napiszemy „Jean biega wolniej od Clauda”. Używamy przysłówka „wolniej”. Tłumacząc to zdanie na język francuski możemy napisać: „Jean court moins vite que Claude”. Do stopniowania przysłówka „vite” (szybko) używamy przysłówka „moins”. „Moins vite” dosłownie oznacza „mniej (moins), szybko (vite)”. Ta konstrukcja sprawia nam Polakom problemy przy tłumaczeniu z języka francuskiego na język polski, gdyż takiej konstrukcji nie używamy w języku polskim.

Stopień równy Stopień wyższy mniejszego natężenia cechy Stopień najwyższy mniejszego natężenia cechy
przymiotnik moins + przysłówek + que le moins + przysłówek
Claude court vite Jean court moins vite que Claude. Jean court le mois vite de tou.
Claude szybko biega Jean biega wolniej od Clauda. Jean biega najwolniej ze wszystkich.

Stopniowanie przysłówków wyrażających jednakowe natężenie cechy.

Jednakowe natężenie cechy
aussi +przysłówek + que
Claude court aussi vite que Pierre
Claude biega tak szybko jak Pierre

Stopniowanie przysłówków nieregularnych w jezyku francuskim.

Język francuski posiada trzy przysłówki, których odmiana jest nieregularna: bien, mal, beaucoup, peu
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższa
bien (dobrze)

mieux que

(lepiej)

le mieux

(najlepiej)

peu

(mało)

moins que

(mniej)

le moins

(najmiej)

mal

(źle)

plus mal que

(gorzej)

le plus mal

(najgorzej)

beaucoup

(dużo)

plus que

(więcek)

le plus

(najwięcej)

 

Powyższy tekst został sprawdzony przez przestawicielkę sprawdziła przestawicielka firmy L'Apostrophe -francuski poznań Pani Agnieszka Maciejek.