Język Francuski - Rodzajniki

Rodzajnik - L'Article

Francuski Rodzajnik Określony

Język francuski zmusza nas do określenia czy rzeczownik, o którym mówimy, jest nam znany czy nie. Jeśli tak to używamy tzw. Rodzajnika określonego.

rodzajnik określony liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski le les
rodzaj żeński la

Jak widać w odróżnieniu od języka polskiego w języku francuskim nie ma rodzaju nijakiego, występuje tylko rodzaj męski i żeński. W liczbie mnogiej rodzajnik rzeczownika rodzaju męskiego i żeńskiego ma taką samą formę.

Np.:

Forma skrócona l’ – gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej, zaczyna się na samogłoskę lub h nieme (h którego nie wymawiamy), używamy formy skróconej l’
Np.:

Rodzajnik nieokreślony

W języku francuskim rodzajnika nieokreślonego używamy, gdy mówimy o rzeczy lub osobie która jest nam nieznana, którą widzimy po raz pierwszy.

rodzajnik nieokreślony liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski un des
rodzaj żeński une

Czyli:

Kiedy użyć w języku francuskim rodzajnika określonego a kiedy nieokreślonego?
Najlepiej wytłumaczyć na przykładzie:
Wyobraź sobie, że oprowadzasz po swoim mieście francuskiego turystę, wskazuję on na kota przechodzącego przez ulicę i pyta, co to jest?
Ty odpowiadasz:
C’est un chat – to jest kot – widzisz pierwszy raz to zwierzę, używasz wobec tego francuskiego rodzajnika nieokreślonego – un.
Dla wiadomości: c’est – to czasownik „jest” , un chat – kot
Jednak, gdy wchodzisz razem z swoim gościem do domu i on wskazując na kota twojej matki pyta co to za zwierzę. Ty odpowiadasz.
C’est le chat de mon mère – to jest kot mojej matki. W tym wypadku użyłeś zaimka określonego le – gdyż jest to znane tobie zwierzę.

Mon mère – mojej matki.


Rodzajnika określonego używamy także przed nazwiskami rodzin i rodów, przed tytułami, przed nazwami geograficznymi, przed nazwami narodowości i nazwami języków oraz kolorów.

PS: Proszę pamiętaj, że rodzaje rzeczowników francuskich nie odpowiadają rodzajom rzeczowników polskich – rzeczownik może być w formie męskiej w języku francuskim, a w języku polskim będzie w formie żeńskiej.

Rodzajnik cząstkowy

Przed rzeczownikiem niepoliczalnym stawiamy rodzajnik cząstkowy. Co to jest czasownik niepoliczalny? To po prostu przedmiot lub pojęcie, którego nie może policzyć: jak płyny, rzeczy, które pakujemy (konfitury, dżemy, miód), chleb, wszystkie rzeczowniki abstrakcyjne (muzyka), jak i pieniądze (tak, paradoksalnie francuska gramatyka uważa pieniądze za niepoliczalne).

  liczba pojedyńcza liczba mnoga
rodzaj męski du des
rodzaj żeński de la

np.:

Jak widąc liczba mnoga rodzajnika cząstkowego jest taka sama jak
liczba mnoga czasownika nieokreślonego.

Forma skrócona - przed samogłoską rodzajnik cząstkowy skraca się do postaci skróconej: